Thay đổi thông tin, cấp mã giao dịch cho các công ty

NDO - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký và cấp nhiều mã chứng khoán cho các công ty.
0:00 / 0:00
0:00

Thay đổi thông tin, cấp mã giao dịch cho các công ty ảnh 1

VSD vừa thay đổi thông tin lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt thay đổi thông tin lưu ký

Ngày 7/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 69/GCNTVLK-13 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2. Mã đăng ký thành viên: 068

3. Tên viết tắt: VCSC

4. Trụ sở chính: Tầng 15 tháp Tài chính Bitexco số 2 Hải Triều, quận 1, TP Hồ Chí Minh và tầng 3, tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Tô Hải - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 3.330.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm ba mươi tỷ đồng)

7. Điện thoại: (028) 39143588 Fax: (028) 39144531

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 68/UBCK-GP ngày 6/11/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 7/7/2022. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 3.350.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK ngày 1/7/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin Thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán HD

Ngày 4/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 51/GCNTVLK-9 cho Công ty cổ phần Chứng khoán HD, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán HD

2. Tên viết tắt: HDS

3. Số hiệu thành viên: 046

4. Trụ sở chính: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc.

6. Vốn điều lệ: 1.023.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng chẵn).

7. Điện thoại: 62836888 Fax: 62838666

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐLK ngày 28/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 4/7/2022, thông tin chi tiết :

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Thế Quang - Tổng Giám đốc

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 50/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Ngày 4/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 71/GCNTVLK-9 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

2. Tên viết tắt: SHS

3. Số hiệu thành viên: 069

4. Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 3.252.650.270.000 đồng (Ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

7. Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 4/7/2022, thông tin chi tiết :

1. Vốn điều lệ: 6.505.300.540.000 đồng (Sáu nghìn năm trăm linh năm tỷ, ba trăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 51/GPĐC-UBCK ngày 24/6/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp mã trái phiếu TD2232109 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2022/GCNTP-VSD ngày 7/7/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 7/7/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 89/2022

Mã chứng khoán: TD2232109

Mã ISIN: VNTD22321093

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.250.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.525.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7/7/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Camimex được cấp mã chứng khoán CMM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2022/GCNCP-VSD ngày 4/7/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Camimex, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Camimex

Trụ sở chính: Số 333 đường Cao Thắng, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3831608

Fax: 0290 3580827

Vốn điều lệ: 630.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Camimex

Mã chứng khoán: CMM

Mã ISIN: VN000000CMM0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 63.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 630.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5/7/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Camimex đăng ký giao dịch cổ phiếu CMM trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CMM được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.