Thay đổi thông tin, cấp mã giao dịch cho các công ty

NDO -

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho hai công ty chứng khoán và cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Ngày 22/2/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 26/GCNTVLK-4 cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

2. Tên viết tắt: VDS

3. Số hiệu thành viên: 021

4. Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật:

- Bà Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính

6. Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 (hai nghìn hai trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm lẻ một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại:   024.39724568      Fax:   024.39724600

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD ngày 16/11/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 22/2/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính

2. Vốn điều lệ: 4.349.446.870.000 (bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 63/GPĐC-UBCK ngày 5/8/2021, 51/GPĐC-UBCK ngày 9/7/2021do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ngày 21/2/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 07/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2. Tên viết tắt: IBS

3. Số hiệu thành viên: 007

4. Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Hồ Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 1.064.365.760.000 đồng (Một nghìn không trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại:  024. 39741771                        Fax: 024. 39741760

8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 107/UBCK-GP ngày 1/7/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 21/2/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 20/GPĐC-UBCK ngày 15/2/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2022/GCNCP-VSD ngày 21/2/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành

Trụ sở chính: Ấp Thạnh Hựu (thửa đất số 10, tờ bản đồ số 08), xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275.3869852

Fax: 0275.3613851

Vốn điều lệ: 41.696.450.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành

Mã chứng khoán: DKW

Mã ISIN: VN000000DKW1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.169.645 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 41.696.450.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/2/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành đăng ký giao dịch cổ phiếu DKW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DKW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.