Thay đổi thông tin, cấp mã chứng khoán cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã cấp mã giao dịch chứng khoán và thay đổi thông tin thành viên lưu ký, thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh cho các công ty.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Ngày 13/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 148/GCNTVLK-5 cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

2. Tên viết tắt: MBS

3. Số hiệu thành viên: 004

4. Trụ sở chính: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 1.643.310.840.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.73045688; Fax: 024.37262601

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 116/GP-UBCK ngày 9/12/2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 13/7/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: ông Phan Phương Anh - Tổng giám đốc

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 58/GPĐC-UBCK ngày 8/7/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh cho MBS

Ngày 14/7/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (sửa đổi) số 07/GCNTVBT-3 cho MBS như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

2. Trụ sở chính: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ trực tiếp

4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hải Hà - Tổng giám đốc

5. Vốn điều lệ: 1.643.310.840.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm mười triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

6. Điện thoại: 024. 73045688

7. Fax: 024. 37262601

8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 14/GCN-UBCK ngày 26/7/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kể từ ngày 14/7/2022, thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Phương Anh - Tổng giám đốc.

Công ty cổ phần Xây dựng và Bảo trì Cầu đường được cấp mã CCD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2022/GCNCP-VSD ngày 14/7/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây dựng và Bảo trì Cầu đường, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Bảo trì Cầu đường

Trụ sở chính: 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Điện thoại: 0753 812 569

Fax: 0753 817 547

Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Bảo trì Cầu đường

Mã chứng khoán: CCD

Mã ISIN: VN000000CCD0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.300.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 13.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15/7/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Xây dựng và Bảo trì Cầu đường đăng ký giao dịch cổ phiếu CCD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CCD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 140/2022/GCNCW-VSD ngày 12/7/2022 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.19

Mã chứng quyền: CVRE2211

Mã ISIN: VN0CVRE22111

Mã chứng khoán cơ sở: VRE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Vincom Retail

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 9 tháng

Ngày đáo hạn: 28/3/2023

Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1

Giá thực hiện: 28.888 đồng

Giá phát hành: 1.000 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 10.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13/7/2022, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVRE2211 được thực hiện theo quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.