Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 98.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 công lập

Hôm nay hơn 98.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025.