Thành lập Trung tâm Toán học và Vật lý dạng II của Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO

Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại trụ sở UNESCO tại Pa-ri (Pháp) đã thông qua việc thành lập Trung tâm Toán học và Vật lý dạng II của Việt Nam dưới sự bảo trợ của UNESCO. Trong khu vực ASEAN, đã có hai nước là Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a có Trung tâm khoa học được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Việc Việt Nam được UNESCO công nhận và bảo trợ vào mạng lưới trung tâm khoa học dạng II là sự công nhận của quốc tế đối với trí tuệ của Việt Nam bên cạnh những công nhận về di sản thiên nhiên và văn hóa. Việc tham gia mạng lưới này nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, hình thành những tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và thế giới, nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam, giúp khoa học Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.