Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam

NDO -

Ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng công bố quyết định (số 605 ngày 20/6/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí do Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả rất quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Quảng Nam công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh -0
 Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị công bố.

Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã có chủ trương hết sức quan trọng; trong đó là quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Mới đây, tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/4 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quảng Nam công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh -0
 Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường hứa sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai; đầu tư công; mua sắm, quản lý tài sản công… nhằm giúp cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình trong quá trình thực thi công vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cần phát huy cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, trước hết là nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác; nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy trí tuệ tập thể để cùng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra…