Thanh Hóa tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng

NDO -

Ngày 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự đón lẵng hoa của Bộ Chính trị chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự, chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các dân tộc, tôn giáo, hiệp hội, doanh nghiệp cùng 448 đại biểu chính thức đại diện cho gần 230 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Thanh Hóa tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng -0
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trình bày nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân dự kiến đạt 12,1%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Thanh Hóa đã có tám đơn vị cấp huyện, 65,75% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 35%, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ; trong đó chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hoá phải theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, TP Hà Nội; quan tâm đến công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng. Tỉnh cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xác định rõ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng nông sản. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ có lợi thế như: dịch vụ, vận tải biển, vận tải hàng không, logistics. Tập trung nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các trụ cột tăng trưởng, các trung tâm kinh tế động lực để tạo sức lan tỏa phát triển chung cho cả tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng giữ gìn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo động lực, nền tảng cho phát triển bền vững. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động, tích cực ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền tây Thanh Hóa, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội NguyễnThị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với phương châm “lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thật sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, tạo ra một tập thể thật sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng