Thanh Hóa nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

NDO - Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 17.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thông báo nhanh về việc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề sau: tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số vấn đề quan trọng khác về công tác cán bộ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá: 9 tháng đầu năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc, Thanh Hóa giữ vững ổn định, tiếp tục phát triển.

Kết quả nổi bật là: kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kinh tế tăng trưởng cao; chỉ tiêu về số lượng khách, doanh thu du lịch đã hoàn thành vượt kế hoạch năm; thu ngân sách Nhà nước đã vượt cao so với dự toán năm. Dù vậy, tình hình thế giới, khu vực, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến khó lường.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chủ động phòng, tránh thiên tai, sáng tạo, bám sát thực tiễn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư của doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy hết công suất.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.