Tập trung hoàn thành các nhà máy đốt rác phát điện đúng tiến độ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các sở, ngành tập trung kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các nhà máy điện rác đúng tiến độ.
0:00 / 0:00
0:00
Phối cảnh dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Phối cảnh dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Cụ thể, Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ các nhà máy đốt rác phát điện: Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Nhà máy điện rác Seraphin, bảo đảm hoàn thành và đi vào hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, Nhà máy điện rác Sóc Sơn hoàn thành trong năm 2022, Nhà máy điện rác Seraphine hoàn thành trong quý I/2024.

Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhưng chưa vận hành hoặc gặp trục trặc, không tiếp tục vận hành được: Nhà máy Nedo, Nhà máy rác Phương Đình, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tích cực đôn đốc, hướng dẫn xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư, xử lý và đề xuất thu hồi với các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã phê duyệt chủ trương, nhưng chủ đầu tư không triển khai thực hiện; đề xuất tổ chức lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư thay thế có đủ năng lực hoặc chuyển sang hình thức sử dụng ngân sách thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, kể cả giải pháp cấp bách, lệnh khẩn cấp đã được phê duyệt nhằm hoàn thành dự án cải tạo hạ tầng tại các khu xử lý chất thải tập trung của thành phố, bảo đảm việc tiếp nhận rác, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố không bị gián đoạn...

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác vận hành các khu xử lý, khẩn trương hoàn thành các dự án giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường; tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nước sạch...