Đưa vào hoạt động Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Ngày 15/7, Nhà máy điện rác Sóc Sơn nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) bắt đầu tiếp nhận rác và biến rác thành điện năng. Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và đốt khoảng 4.000 tấn rác, tương đương 70% lượng rác thải sinh hoạt không phân loại của 9 quận nội thành và 5 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với tổng số 5 lò đốt và 3 tổ máy phát điện, việc vận hành nhà máy chia làm 3 giai đoạn.
0:00 / 0:00
0:00
Đưa vào hoạt động Nhà máy điện rác Sóc Sơn
Đưa vào hoạt động Nhà máy điện rác Sóc Sơn ảnh 1
Đưa vào hoạt động Nhà máy điện rác Sóc Sơn ảnh 2

Giai đoạn 1 sẽ có 1 lò đốt và 1 tổ máy vận hành, khoảng 1.000 tấn rác được nhà máy tiếp nhận mỗi ngày. Giai đoạn 2 gồm 2 lò đốt và giai đoạn 3 gồm 2 lò đốt nữa sẽ vận hành trong năm 2022. Khoảng 20MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50MW sẽ hòa vào điện lưới quốc gia.

(Ảnh: Nguyễn Khánh)