Tập huấn kiến thức quản lý tiền dịch vụ môi trường rừng cho 33 chủ rừng

Nhằm giúp chủ rừng nâng cao kiến thức, kỹ năng chi trả, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, ngày 17/5, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn cho 33 chủ rừng ở 3 xã thuộc huyện Điện Biên, gồm: Sam Mứn, Pa Thơm và Na Ư.
0:00 / 0:00
0:00
Giảng viên hướng dẫn các chủ rừng cập nhật thông tin, văn bản quản lý bảo vệ rừng.
Giảng viên hướng dẫn các chủ rừng cập nhật thông tin, văn bản quản lý bảo vệ rừng.

Trong thời gian 1 ngày, giảng viên là cán bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên, sẽ cung cấp kiến thức, các quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Hướng dẫn các chủ rừng về công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; ghi chép sổ tay chi trả dịch vụ môi trường rừng, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và một số chứng từ, mẫu biểu lưu tại thôn, bản; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng…

Trong thời gian tập huấn, giảng viên còn dành thời gian để các chủ rừng trao đổi về thực trạng, khó khăn thực tiễn khi quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở. Trên cơ sở các ý kiến học viên, giảng viên sẽ giải đáp hoặc lấy thí dụ thực tiễn để học viên tham khảo, học tập.