Kho than Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Thanh Hóa).

Tình hình cấp than cho sản xuất điện còn nhiều khó khăn

Trong quý 1/2022, tổng khối lượng than đã được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 4,49 triệu tấn trên tổng số 5,85 triệu tấn theo hợp đồng đã ký (tương ứng tỷ lệ 76,76%). Như vậy, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng. 

Quang cảnh Lễ ký kết.

EVN và AFD ký thoả ước tín dụng cho dự án lưới điện phân phối miền nam

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Lễ ký kết Thỏa ước tín dụng cho khoản vay ưu đãi không bảo lãnh Chính phủ trị giá 80 triệu euro cho Dự án lưới điện phân phối miền nam do Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư.

Góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo

Góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo

Trong những năm gần đây, bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, sinh hoạt của nhân dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn xác định việc cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng.