Ảnh: PVN

Những sáng kiến mang lại giá trị tỷ USD cho ngành dầu khí

Bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực để tạo động lực, giúp người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu được giao. Ðến nay, có hơn 2.805 đề tài, sáng kiến được áp dụng và làm lợi cho ngành hơn 707 nghìn tỷ đồng.
Người lao động ngành dầu khí bảo dưỡng giàn khoan trên biển.

Sẵn sàng ứng phó thách thức

Thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đối diện với nhiều khó khăn trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động khó lường của giá dầu thế giới khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhu cầu thị trường sụt giảm,... Với sự chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp cấp bách, PVN đã vượt qua khó khăn, sẵn sàng đương đầu với những thách thức trong thời gian tới.