Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn hóa, văn nghệ và hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, quý I/2022.

Các đơn vị ký kết triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị Quyết 35.

Tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/2, tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra hội nghị Ký kết và triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chiều 16/11, tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và cán bộ, giảng viên chủ chốt của Trường Chính trị tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.