Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ U-crai-na

Ngày 12-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ U-crai-na do bị nhiễm mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus). Đây là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Trong thời gian quyết định tạm ngừng nhập khẩu chưa có hiệu lực, Cục Bảo vệ thực vật cần kiểm dịch chặt chẽ các lô lúa mì nhập khẩu và thông báo chính thức cho cơ quan thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của U-crai-na biết để có biện pháp khắc phục triệt để. Quyết định có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.