Chuyện của Bung Trần

Chuyện của Bung Trần

Đó là một người luôn biết cách tự nhạo mình ở mức thượng thừa, là người biết kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp giỏi đến mức khiến người ta nghĩ Bung sinh ra như là để làm việc đó vậy. Nhưng hơn hết, Bung luôn là người đồng hành đáng tin của những ai đang khát khao cống hiến và sáng tạo.