Người dân có thể đóng, nộp BHXH, BHYT trực tuyến

Hiện nay, thay vì chỉ có một hình thức trực tiếp như trước, người tham gia có thể đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia với quy trình được tự động hóa mức độ cao; hoặc trên ứng dụng trực tuyến của một số ngân hàng bảo đảm giao dịch nhanh gọn, thuận tiện.