Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay 31/5, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường liên quan dự thảo Luật. Đây là dự án luật khó, chuyên môn sâu do đó việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật cần được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện tác động của chính sách, bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo