Hình ảnh tàu thăm dò tự hành Chúc Dung di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc thu hoạch lớn từ sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên

Ngày 18/9, Cục Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố, tính đến ngày 15/9, thiết bị quỹ đạo của tàu vũ trụ không người lái Thiên Vấn 1 của nước này đã vận hành trên quỹ đạo hơn 780 ngày. Tàu thăm dò đã di chuyển trên sao Hỏa 1.921m, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thám hiểm khoa học đề ra, thu được 1.480GB dữ liệu thám hiểm khoa học gốc.