Độc đáo chợ chè Phúc Xuân

Thứ Sáu, 22-04-2022 15:02

Chợ chè phiên Phúc Xuân thuộc thành phố Thái Nguyên, giáp ranh huyện Đại Từ được hình thành gần 30 năm, nơi có diện tích, sản lượng, chất lượng chè cao của tỉnh, chợ mỗi tháng họp 9 phiên vào các ngày 1, 4, 6, 11, 14, 16, 21, 24, 26 âm lịch.

Từ sáng sớm, người mua từ nhiều tỉnh thành, người bán từ các vùng trồng chè trong khu vực đã tấp nập đổ về chợ phiên, nét độc đáo của chợ phiên nơi đây là công đoạn thử chè của những người mua. Trong khi người bán đon đả mời chào thì người mua có một quy trình thử chè gồm: hình (của búp và cánh), sắc, hương, vị (của nước), hình (của bã chè). 

Độc đáo chợ chè Phúc Xuân -0
 Toàn cảnh chợ phiên Phúc Xuân. 
A2_che_phuc_xuan_8929-1650614708905.jpg
Một bàn pha thử chè. 
A3_CHE_PHUC_XUAN_8943-1650614709921.jpg
 Người mua thử chè bằng cách nhìn cánh chè.
A4_CHE_PHUC_XUAN_8936-1650614709171.jpg
 Chè được pha vào chén để thử sắc của nước chè.
A5_CHE_PHUC_XUAN_8963-1650614709296.jpg
 Người mua thử hương của chè khô.
A6_CHO_CHE_PHUC_XUAN_8917-1650614709374.jpg
Sau khi pha chè được vài phút người mua đảo đi đảo lại chè qua hai chén để thử sắc của nước chè. 
A7_CHE_PHUC_XUAN_8983-1650614709483.jpg
 Thử hương chè sau khi chè pha đã ngấm.
A9_CHE_PHUC_XUAN_8933-1650614709577.jpg
Bã chè sau khi người mua thử tại chợ phiên Phúc Xuân. 
A10_CHE_PHUC_XUAN_8980-1650614709639.jpg
 Những người mua trao đổi sau khi đã mua được một lượng chè nhất định.
ẢNH: TRẦN VIỆT