Sóc Trăng phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

Nhằm thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015.

Học sinh dân tộc Khmer Trường Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng luyện tập chơi nhạc cụ ngũ âm.
Học sinh dân tộc Khmer Trường Dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng luyện tập chơi nhạc cụ ngũ âm.

Trong thời gian qua, tỉnh đã đầu tư hơn 256 tỷ đồng xây dựng hệ thống các trường THCS dân tộc ở các huyện, thị xã, thành phố có đông đồng bào Khmer giúp các em ổn định học tập. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có chín trường DTNT ở các huyện, thị xã với hơn 150 trường ở vùng sâu, vùng xa và vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống được dạy hai thứ chữ. Tổng số học sinh dân tộc Khmer ở các cấp học là gần 80 nghìn em.