Sóc Trăng huy động mọi nguồn lực cho phát triển bền vững

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 và thảo luận nghị quyết của Tỉnh ủy về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng điều hành hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng điều hành hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhận định, năm 2023 trước những khó khăn, thách thức, tỉnh Sóc Trăng luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự chủ động, quyết liệt, sát sao của các cấp uỷ, chính quyền; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục được duy trì ổn định, phát triển khá đồng đều trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023, có 7 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Ba đột phá chiến lược của tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

Các chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện thứ tự xếp hạng so với cả nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn nhân lực của tỉnh tăng về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư; nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được đẩy mạnh. Đặc biệt, khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để kêu gọi đầu tư Cảng biển Trần Đề.

Sóc Trăng triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh triển khai xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn huy động của Bộ Công an, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng.

Sóc Trăng huy động mọi nguồn lực cho phát triển bền vững ảnh 1

Hoạt động kết nối giao thương giới thiệu sản phẩm OCOP Sóc Trăng.

Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo có nhiều tiến bộ; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 vẫn còn một số khó khăn nhất định, còn 6 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt nghị quyết.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải có sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao; tập trung khai thác hiệu quả các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh và cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh để phục vụ sự đột phá và phát triển. Đẩy mạnh thực hiện các dự án giao thông trọng điểm. Hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để kêu gọi đầu tư Cảng biển Trần Đề.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia cùng với lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình và nguồn vốn huy động hợp pháp. Vận động nguồn lực ngoài nhà nước để tăng thêm nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh, chỉ số đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động có tay nghề; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài; phát triển, thu hút, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức của tỉnh. Tiếp tục triển khai Đề án chuyển đổi số; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức theo hướng ngành hàng chủ lực, đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Tiếp tục phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng bền vững, sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP của tỉnh. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư. Tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng dự án, công trình, thời gian hoàn thành; phấn đấu đến hết niên độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sóc Trăng huy động mọi nguồn lực cho phát triển bền vững ảnh 2

Văn hóa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Sóc Trăng.

Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa cơ sở theo hướng gần dân, lấy dân làm gốc. Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2024 vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Kiểm soát và kiềm chế, tiến tới khống chế các loại dịch bệnh. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và học sinh.

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp, vững vàng giữa các thế hệ theo Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Làm tốt công tác chuẩn bị, đổi mới và phát triển đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Quán triệt các nội dung kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là là trên không gian mạng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm về chất lượng; chú trọng kết nạp đảng viên ở vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên và các đơn vị kinh tế tư nhân.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn kêu gọi, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác, năng động, sáng tạo, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được, phấn đấu đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển bền vững.