SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB).
Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Như vậy, với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, SHB có vốn điều lệ mới là 26.674 tỷ đồng - đây cũng là kết quả phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán xác nhận trước đó; tương ứng với số cổ phiếu đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết bổ sung và đã đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, điều này khẳng định SHB đã hoàn thành trọn vẹn cam kết với các cổ đông, các nhà đầu tư về việc nâng cao năng lực tài chính theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2021, do Đại hội đồng cổ đông thông qua và là tiền đề để triển khai kế hoạch tăng vốn tiếp theo.

Việc liên tục nâng vốn thành công trong thời gian qua chính là nền tảng quan trọng giúp SHB ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế.

Đồng thời, trong năm 2022, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30, SHB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng, dự kiến đứng trong tốp 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Theo đó, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm 3 phần: chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.