Quy trình mua sắm đồng hồ nước tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Những năm qua, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cấp nước an toàn, liên tục, bảo đảm chất lượng nước sạch cho nhân dân thành phố. Hiện Sawaco đang quản lý 1.485.000 đồng hồ nước, cung cấp nước sạch cho khoảng 10 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên gắn đồng hồ nước thông minh tại một số phường của thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhân viên gắn đồng hồ nước thông minh tại một số phường của thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Với mong muốn thông tin rộng rãi tới quý khách hàng được hiểu rõ hơn về quy trình mua sắm đồng hồ nước tại Sawaco, Sawaco cung cấp một số nội dung để làm rõ thêm, cụ thể như sau:

Về quy trình thẩm định dự án mua sắm tài sản, hàng hóa nói chung, Tổng công ty căn cứ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Quyết định số 1704/QĐ-TCT-KHĐT ngày 10/11/2021 (Quyết định số 1704) về việc ban hành quy định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tại Công ty mẹ-Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trên cơ sở đó, Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty xem xét thẩm tra, thẩm định dự án mua sắm, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Đối với dự án mua sắm, đơn vị quản lý dự án lập tờ trình và đính kèm bộ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 1704 trình lên Tổng công ty phê duyệt, trong đó bao gồm: Tập dự án và dự toán do đơn vị lập hoặc đơn vị tư vấn lập; văn bản về yêu cầu kỹ thuật, quy mô về số lượng, khối lượng; tên dự án, hạng mục trình duyệt đã được ghi kế hoạch vốn của năm; thư mời chào giá gửi các doanh nghiệp (có năng lực) do đơn vị quản lý dự án lập và gửi; hồ sơ chào giá của ít nhất 3 doanh nghiệp khác nhau. 

Đối với gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi phê duyệt được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hồ sơ mời thầu do đơn vị quản lý dự án lập theo mẫu các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Điều 13 Luật Đấu thầu, báo cáo thẩm định căn cứ theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, đơn vị quản lý dự án thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đăng tải thông báo mời thầu công khai trên hệ thống hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 106 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 trước khi phê duyệt và báo cáo thẩm định được lập theo mẫu của Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đi vào cụ thể quy trình triển khai mua sắm đồng hồ nước tại Sawaco áp dụng bởi Quyết định số 1704, các bước mua sắm đồng hồ nước sẽ được triển khai theo quy trình sau: Thư mời chào giá được Sawaco xây dựng và gửi tối thiểu cho 3 doanh nghiệp có uy tín đã tham dự thầu các gói thầu tương tự trước đó (kể cả các doanh nghiệp có tham gia không trúng thầu) và các đơn vị có gửi tài liệu giới thiệu hàng hóa tương tự và quan tâm mong muốn tham gia cung cấp cho Tổng Công ty trước đó, với nội dung về số lượng, thông số kỹ thuật (theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của món hàng trên thế giới và TCVN (ISO 4064 (TCVN 8779)). Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm và điều kiện thực tế trong quá trình sử dụng, việc mua sắm đồng hồ nước tại Tổng công ty còn phải đáp ứng các tiêu chí: Cấp chính xác, chiều dài đồng hồ, thân đồng hồ bằng hợp kim đồng với hàm lượng đồng nguyên chất tối thiểu 58%, hàm lượng chì tối đa 2%, độ kháng từ… phải bảo đảm để phù hợp yêu cầu sử dụng và chống gian lận trong quá trình sử dụng.

Trên cơ sở đó, Sawaco triển khai lập dự án và dự toán dựa trên bảng chào giá có giá thấp nhất và tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án, dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi phê duyệt được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hình thức lựa chọn nhà thầu là: đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu là: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.