Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân nhận giải thưởng "Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới".

Quỹ L’Oréal và UNESCO vinh danh Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân

Ngày 22/6, tại Paris, Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đã được trao giải thưởng "Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới" của Quỹ L’Oréal và UNESCO.