Tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

Quốc hội thảo luận về Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

NDO -

NDĐT - Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, Quốc hội dự kiến xem xét và thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng là Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Ảnh: Trần Hải.
Ảnh: Trần Hải.

Trong hôm nay, 26-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Dự kiến vào cuối tuần, ngày 30-10, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ góp ý kiến thảo luận về dự thảo Bộ luật quan trọng này.

Hai dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ chín và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Riêng dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian từ ngày 15-7-2015 và kết thúc vào ngày 14-9-2015.

Một trong những nội dung được quan tâm trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII là đại diện năm cơ quan: Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao,Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ sẽ trình bày các báo cáo quan trọng trong ngày thứ tư, 28-10.

Theo đó, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ nghe các tờ trình về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).