Quản lý người ra vào cửa khẩu bằng mã QR

Đồn biên phòng Chi Ma là đơn vị đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn đưa vào thí điểm mô hình kiểm soát người ra vào cửa khẩu bằng thẻ gắn mã QR. Ngay từ khi triển khai, phần mềm đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác nghiệp vụ; khẳng định tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm của các cán bộ, chiến sĩ nơi miền biên viễn; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ở khu vực cửa khẩu.