Quản lý bằng số liệu để hình thành Chính phủ điện tử

NDO -

NDĐT – Ý thức được việc thu thập dữ liệu là rất quan trọng để triển khai trí tuệ thông minh nhằm dự đoán cho tương lai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiên phong trong việc triển khai quản lý bằng số liệu đến tất cả sáu lĩnh vực của mình. Từ đó, sẽ mở rộng ra các bộ, ngành khác để triển khai Chính phủ điện tử.

 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Việc lượng hóa các chỉ số phát triển sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thông tin khách quan trong hoạch định và xây dựng chính sách. Sau khi các bộ có hệ thống riêng, sẽ xây dựng thành hệ thống của Chính phủ.

Tại trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Quý III/2019 và nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2019 ngày 14-10, Bộ TT-TT đã giới thiệu Hệ thống Dashboard theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển ngành TT-TT.

Chức năng chính của hệ thống này là theo dõi và phân tích số liệu của 6 lĩnh vực gồm Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghiệp ICT và Thông tin tuyên truyền. Các lĩnh vực này sẽ được phân loại tổng cộng thành khoảng 150 chỉ số phát triển trên hệ thống để theo dõi đánh giá. Đây là cách làm mới nhằm hướng tới việc sử dụng số liệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hệ thống do chính doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ cần dựa vào số liệu để quản lý và đề xuất chính sách đối với lĩnh vực mà mình quản lý. Để làm được việc đó, các đơn vị trong ngành cần cung cấp dữ liệu chính xác và bổ sung thêm các chỉ số mới để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng cho quản lý của Bộ TT-TT. Đây là yêu cầu bắt buộc, bởi nếu không có dữ liệu đúng và đủ sẽ không thể có chính sách trúng và kịp thời. "Cơ quan quản lý nhà nước cùng các doanh nghiệp cần nỗ lực cùng nhau xây dựng và điều này còn giúp cho chính các doanh nghiệp có được sự hỗ trợ của ngành, cần thị trường để xây dựng và điều chỉnh định hướng chiến lược", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ TT-TT xác định sẽ tiên phong trong công tác quản lý nhà nước bằng cơ sở dữ liệu. Sau đó, Bộ TT-TT sẽ chia sẻ để các bộ đều có hệ thống riêng. Kết nối khai thác hệ thống của tất cả bộ ngành sẽ trở thành hệ thống của Chính phủ. Việc quản lý bằng số liệu sẽ giúp Việt Nam có thể nhìn thấy các bất cập để rồi từ đó hoạch định ra chính sách. Việc có đầy đủ số liệu sẽ giúp nhìn ra vấn đề đằng sau những con số. Sau khi có đầy đủ số liệu, chúng ta thậm chí có thể mô phỏng hay sử dụng các mô hình tính toán để dự đoán tương lai.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất chính sách cho ngành, cho đất nước

Tại hội nghị lãnh đạo Bộ TT-TT đã lắng nghe, trao đổi và trực tiếp giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội; Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam về việc Bộ TT-TT nên đứng ra công bố danh sách các doanh nghiệp điện tử trong nước sản xuất linh, phụ kiện trong lĩnh vực công nghiệp ICT để phục vụ nhu cầu xúc tiến thương mại; Hiệp hội Truyền thông số đề nghị Bộ bảo trợ cho Lễ ra mắt Hội KOL (Những nhân vật nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) Việt Nam.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa nhắc lại mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, ngành ICT là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc triển khai Sand-box (thử nghiệm các công nghệ mới, dịch vụ mới,…). Do vậy, các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành có thể đề xuất thí điểm các sản phẩm dịch vụ mới thông qua Bộ TT-TT. Bộ có trách nhiệm đại diện các đơn vị đứng ra làm việc với các bộ, ngành có liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp, hiệp hội cần mạnh dạn đề xuất các ý kiến mang tính chiến lược quốc gia, chính sách cho ngành, cho đất nước. Trước hết là góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đối với rất nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành ICT như đô thị thông minh, chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số,.. Đây là trách nhiệm với Đảng, với đất nước, với ngành và chính với mỗi doanh nghiệp, tổ chức.