Đại sứ Phan Chí Thành trao Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trưởng Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit – Thái Lan.

Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các địa phương Việt Nam và Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã đến thăm tỉnh Phichit nơi có Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh và làm việc với tỉnh Phichit nhằm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phichit với các địa phương của Việt Nam.