Phối hợp tuyên truyền giữa Quân chủng Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

NDO -

Chiều 25/11, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, giai đoạn 2021-2026 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2021-2026 và các năm tiếp theo.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2021-2026 và các năm tiếp theo.

Theo đó, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp tuyên truyền về biển, đảo bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Hai bên thỏa thuận tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong thời kỳ mới, bảo vệ hoạt động kinh tế biển; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ; đấu tranh, ngăn chặn, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam…

Cùng với đó, hai bên cũng tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5)...

Sự phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ Hải quân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, sự phối hợp cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, ngư dân nghiệp đoàn nghề cá trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam. 

Đồng thời, hai bên cũng sẽ tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo; chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm việc trên biển, đảo; tăng cường các hoạt động củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa bộ đội Hải quân với nhân dân cả nước...