Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri

NDO -

Sáng 6-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và tổng kết hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH Long An cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn phấn đấu hoàn thành trọng trách của người đại biểu dân cử, đáp ứng ngày càng tốt hơn niềm tin yêu và sự kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

Cụ thể, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp 83 dự án luật và 01 Nghị quyết để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp; chủ động mời các chuyên gia, các nhà quản lý, luật sư, luật gia và các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể,… cùng tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật.

Đoàn cũng đã kịp thời tuyên truyền và phổ biến đến cử tri và nhân dân các chủ trương, chính sách pháp luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp.

Trong công tác khảo sát, giám sát Đoàn đã tổ chức thực hiện 15 chuyên đề, gửi 141 kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương đã góp phần tích cực vào kết quả chung trong thực hiện chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội.

Đoàn cũng đã tổ chức 308 cuộc tiếp xúc gần 35.000 cử tri tham dự với trên 2.500 lượt ý kiến, kiến nghị. Tổ chức sáu hội nghị lấy ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan để đóng góp nội dung kỳ họp và đề xuất, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương.

Đáng chú ý, Đoàn đã tiếp nhận và xử lý theo quy định 1.238 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân qua đó ngành chức năng đã xem xét giải quyết nhiều trường hợp khiếu nại bức xúc, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội tại địa phương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- Quốc hội khóa XIV, nhiều cử tri kiến nghị Trung ương sớm ban hành Nghị định, thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; ban hành sửa đổi các quy định của Luật đất đai, Luật nhà ở,… để thống nhất các quy định, làm cơ sở trong việc tiếp nhận dự án đầu tư; có văn bản hướng dẫn chi tiết cơ quan có thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung và điều kiện thẩm định trong việc tiếp nhận ngành nghề kinh doanh mà Việt Nam không có cam kết với WTO.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20-11-2014; bổ sung quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ ốm đa, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Trung ương bổ sung quy định bằng nghề, bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên các nghề đào tạo có chuyên ngành phù hợp với chức danh cán bộ, công chức cấp xã đang đảm nhiệm thì được sử dụng để tuyển dụng và xếp lương như đối với bằng chuyên môn;….