Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm giải ngân

Sáng 11/5, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình phiên họp thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe trình bày và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.