Phê bình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Ngày 13/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ban hành Công văn hỏa tốc số 4581/UBND-TTHC về việc khẩn trương xử lý, khắc phục tồn tại, bất cập phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi.
Trung tâm Phục vụ-Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nghiêm khắc phê bình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi trong việc tham mưu nâng cấp phần mềm cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0), vì để xảy ra nhiều lỗi, tồn tại, bất cập làm ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và việc thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm khẩn trương khắc phục các lỗi, tồn tại, bất cập trên phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0 ngay trong tháng 9 này; nếu làm ảnh hưởng đến thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2022 thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu cho Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đánh giá Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của năm 2022.

Theo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, qua gần 3 tháng kể từ khi được Sở Thông tin và Truyền thông đưa vào sử dụng chính thức trên toàn tỉnh phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0 đã phát sinh các tồn tại, bất cập trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả.

Đơn cử, phần mềm vận hành rất chậm, thường bị nghẽn; các tiện ích phục vụ người dân trên hệ thống bị mất so với phần mềm phiên bản 1.0 cũ; hồ sơ giấy đã giải quyết sớm hạn, đúng hạn nhưng phần mềm 2.0 báo quá hạn, làm tỷ lệ hồ sơ bị giải quyết quá hạn trên địa bàn tỉnh từ tháng 6/2022 đến nay tăng cao; số lượng hồ sơ đang giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh phiên bản 1.0 được tiếp nhận trước ngày chuyển sang sử dụng phần mềm phiên bản mới 2.0 không được tiếp tục đồng bộ trạng thái dữ liệu (kết quả giải quyết hồ sơ) về Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến do phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0 không cho phép sử dụng tài khoản đã đăng ký trên phiên bản 1.0 nhưng không thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết; nhiều chức năng hoạt động không ổn định, một số tính năng còn thiếu, bố cục hiển thị, bố trí thiếu khoa học dẫn đến tổ chức, cá nhân không thực hiện nộp được hồ sơ trực tuyến.