Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa

NDO -

Chiều 4/1, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa

Phát biểu tại  hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW nêu rõ: Nông nghiệp, nông dân, nông thông là chủ đề đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược. Sau hơn 13 năm triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, chúng ta đã đạt được các kết quả toàn diện, đã tái cơ cấu nền nông nghiệp mạnh mẽ. Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn do dịch bệnh nhưng giá trị toàn ngành nông nghiệp ước tính tăng 2,9% trong năm 2021, tỷ lệ số xã chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, cuộc sống người dân đổi mới, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Người nông dân ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ thể trong các mối quan hệ.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng cảm ơn các tham luận, ý kiến tham gia của các đại biểu đã làm sáng tỏ nhiều nội dung đạt được cũng như còn hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển, thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh mới.

“Những đóng góp của hội thảo sẽ được Ban Chỉ đạo chắt lọc để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương” - đồng chí Nguyễn Duy Hưng chia sẻ.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương đã phân tích, thảo luận, làm rõ những nội dung quan trọng liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn mới; đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển công nghiệp nông thôn; phát huy bản sắc, giá trị văn hóa nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa...