Phát triển nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao

NDO -

Việc ký kết hợp tác thành lập công ty liên doanh phát triển nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế, góp phần tạo đầu ra cho sinh viên Đà Nẵng.

Lễ ký kết trực tuyến tại ĐH Đông Á Đà Nẵng ngày 26-11
Lễ ký kết trực tuyến tại ĐH Đông Á Đà Nẵng ngày 26-11

Ngày 26-11, Học viện EHLE Nhật Bản, Công ty CP Morikosan và Trường đại học (ĐH) Đông Á đã ký kết hợp tác thành lập công ty liên doanh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao hướng thị trường Nhật theo hình thức trực tuyến. 

Đây là ký kết hợp tác liên doanh đầu tiên của Trường ĐH Đông Á với một học viện Nhật Bản, dựa trên ký kết thỏa thuận ba bên về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa vào tháng 7-2020 cũng theo hình thức trực tuyến.

Cùng với việc thành lập công ty liên doanh ba bên này, Học viện EHLE sẽ cử chuyên gia quản lý và tổ chức hoạt động, xây dựng chương trình, đào tạo giảng viên trước khi bắt đầu chương trình giảng dạy Nhật ngữ tại Trường ĐH Đông Á. Đồng thời, Trường ĐH Đông Á cũng trở thành trung tâm dự thi và tổ chức kỳ thi năng lực Nhật ngữ thương mại BJT đầu tiên tại miền Trung và mở rộng ra các địa phương khác trong cả nước. 

Ba bên cũng đã hợp tác thúc đẩy cho việc hình thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại Trường ĐH Đông Á, đóng vai trò cầu nối nối kết hợp tác khởi nghiệp giữa vùng Kansai, Nhật và thành phố Đà Nẵng. Dịp này, chương trình liên kết đào tạo theo mô hình 3+1 cũng được ký kết. 

Theo đó, sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản sẽ học ba năm tại Trường ĐH Đông Á trước khi chuyển tiếp học một năm cuối tại Học viện EHLE, Nhật, giúp sinh viên tăng trải nghiệm về văn hóa và ngôn ngữ ngay tại Nhật, dễ dàng thích ứng môi trường công việc hội nhập tại thị trường doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam ngay khi ra trường.