Phát triển năng lượng tái tạo

Bộ Công thương vừa cho biết, trong xây dựng dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII), thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ đã tính toán bổ sung phương án phát triển nguồn điện (phương án điều hành tháng 11/2021) có xem xét tới yếu tố dự phòng khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so quy hoạch, đồng thời xem xét giảm nguồn điện than theo tinh thần của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học. 

Lắp đặt thiết bị tại Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).
Lắp đặt thiết bị tại Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

So với dự thảo quy hoạch tháng 3/2021, phương án điều hành trong dự thảo tháng 11/2021 đã thể hiện xu hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 tại COP26. Phương án điều hành trong dự thảo tháng 11/2021 đề xuất công suất nguồn đến năm 2030 giảm hơn 24.000 MW (từ khoảng 180.000 MW xuống còn 156.000 MW), đến năm 2045 giảm khoảng 36.000 MW (từ 369.500 MW xuống còn 333.500 MW).

Một số quan điểm lớn trong Quy hoạch Điện VIII là giảm điện than; phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chú ý bảo đảm hiệu quả, hài hòa, cân đối của hệ thống. Điện gió ngoài khơi đóng vai trò quan trọng, sẽ được tập trung ưu tiên. Sẽ xem xét lại việc phát triển điện mặt trời, hiện có nhược điểm là có số giờ vận hành hạn chế (tương đương 4 giờ/ngày), chưa có hệ thống lưu trữ năng lượng. Tính toán cân đối nguồn-tải theo vùng miền, hạn chế truyền tải điện đi xa, hạn chế thấp nhất truyền tải điện liên vùng (qua tính toán, so với dự thảo quy hoạch trước, lần này, cắt giảm hàng nghìn km đường dây 500 kV phải xây mới). Bên cạnh đó, bảo đảm dự phòng từng miền ở mức độ hợp lý, đặc biệt là ở miền bắc, trong bối cảnh hiện nay tốc độ tăng trưởng điện năng tiêu thụ của miền bắc cao nhất trong 3 miền.

Mới đây, tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Quy hoạch điện VIII do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì, các ý kiến đánh giá cao việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương đã rất công khai, cầu thị, thận trọng cân nhắc kỹ nhiều yếu tố, lắng nghe các ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch với chất lượng cao nhất. Việt Nam có thể phát triển từ 5-10 GW gió ngoài khơi đến năm 2030, tạo ra khoảng 60 tỷ USD tổng giá trị gia tăng cho cả nền kinh tế. Nhờ có nguồn điện gió mạnh, các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam có thể đạt hệ số công suất lớn hơn 50%-tương đương với hệ số công suất của thủy điện. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp nhằm xác định tổng công suất nguồn và tỷ lệ dự phòng phù hợp; bố trí nguồn điện hợp lý, cân đối giữa các vùng, miền để tiết kiệm tối đa đầu tư hệ thống truyền tải; giải pháp và lộ trình chuyển đổi từ các nguồn năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tỷ lệ từng loại nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia…

Đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế tán thành việc mở rộng các dự án năng lượng tái tạo trong những thập niên tiếp theo; thống nhất phương hướng hạn chế dần các dự án nhiệt điện than mới trong Quy hoạch Điện VIII. 

Khẳng định Việt Nam quyết tâm chuyển đổi dần, từng bước sang các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương thời gian tới tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo để tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Điện VIII, trong đó, bám sát để có lộ trình phù hợp thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường; nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để sử dụng hiệu quả, hợp lý hơn nguồn năng lượng mặt trời, trong đó ưu tiên phát triển các công nghệ lưu trữ; tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi; cơ chế huy động nguồn vốn để phát triển nguồn điện.