Lãnh đạo huyện Thạch Thất đi thăm mô hình sản xuất.

Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển du lịch nông thôn

Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều dư địa và tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, du lịch nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và lợi thế của Hà Nội.