Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

Ngày 3/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị ký kết thi đua năm 2023.
Các đơn vị ký kết thi đua năm 2023.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, phù hợp đặc thù của từng khu vực, khối doanh nghiệp và khu vực hành chính sự nghiệp.

Trong đó, đối với khối doanh nghiệp, trọng tâm thi đua là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi ”; tiếp tục hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp vận động công nhân lao động ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.

Ở khu vực hành chính sự nghiệp, thi đua hướng vào việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô và đất nước năm 2023. Phấn đấu năm 2023, tối thiểu 20% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở và cập nhật sáng kiến trong hệ thống Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn.

Phong trào thi đua sẽ được tổ chức theo hai đợt: Đợt 1 từ 1/1 đến ngày 30/6/2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”. Đợt 2 từ 1/7 đến 31/12/2023 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, trong năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực, vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để triển khai hiệu quả mọi mặt công tác và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, toàn thành phố đã có hơn 56.500 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 1.655 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng người đăng ký tham gia, tỷ lệ sáng kiến tham gia chương trình đạt 108% chỉ tiêu đăng ký, vượt 200% chỉ tiêu được giao.