Phát động giải thưởng báo chí viết về du lịch

Sở Du lịch thành phố phát động cuộc thi “Giải thưởng Báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022, nhằm tìm kiếm những tác phẩm báo chí xuất sắc quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00

Cuộc thi dành cho tất cả phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên cả nước. Những tác phẩm báo chí viết về đề tài du lịch đã được đăng tải từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/7/2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác phẩm dự thi cần phản ánh chính xác, kịp thời những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những thành tựu và đóng góp của ngành du lịch thành phố trong việc khôi phục phát triển kinh tế, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19... Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 15/8.

Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho hội viên nông dân

Ngày 4/8, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022. Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân thành phố về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo... Cũng tại buổi tập huấn, Hội Nông dân thành phố tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/2/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo.