Phát động chương trình khởi nghiệp quốc gia 2023

Vừa qua, tại Hà Nội Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát động chương trình “Khởi nghiệp quốc gia 2023”.