Giao dịch phái sinh khối ngoại tăng từ 2,19% lên 3,13%

Thứ Bảy, 11-12-2021, 15:28
(Ảnh minh họa)

Thống kê của Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức giao dịch khá tích cực, tiếp tục tăng tỷ trọng giao dịch so tháng trước. Trong đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 2,19% lên 3,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tháng 11, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục giảm so tháng trước, tuy nhiên mức độ giảm ít hơn so tháng trước.

Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai có tổng khối lượng giao dịch đạt 3,03 triệu hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 137.925 hợp đồng/phiên, giảm 5,44% so tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 185.552 hợp đồng vào ngày 11/11.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 11/2021

Tháng 10/2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng


137.925


145.863

-5,44%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

29.868

35.027

-14,73%

Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức giao dịch khá tích cực và tiếp tục tăng tỷ trọng giao dịch so tháng trước. Theo đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 2,19% lên 3,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) cũng tăng từ 25,18% lên 25,51% khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt 29.868 hợp đồng, giảm 14,73% so tháng trước. Ngày 2/11, ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 36.783 hợp đồng. Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ  không có giao dịch trong tháng 11.

THIÊN HƯƠNG