Ông Huỳnh Đảm được bầu làm Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Ông Huỳnh Đảm được bầu làm Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI) đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Các vị: Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TƯ đã đến dự.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận năm 2008; phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Hội nghị đã hiệp thương bầu ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thay đồng chí Phạm Thế duyệt có quyết định nghỉ hưu). Ông Vũ Trọng Kim, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định 10 ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam chuyển công tác hoặc nghỉ hưu không tham gia Ủy ban, bầu tám thành viên vào Đoàn Chủ tịch, ba thành viên vào Ban Thương trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu đánh giá cao những công lao, cống hiến to lớn của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đối với sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là những đóng góp trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Mặt trận trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong việc tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới , góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2008, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ toàn quốc lần thứ VII.

Ông Huỳnh Đảm, sinh ngày 30-12-1948.

Quê quán: Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chính trị, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế.

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.