EVN nộp ngân sách nhà nước 26.248 tỷ đồng năm 2019

EVN nộp ngân sách nhà nước 26.248 tỷ đồng năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm cung ứng điện và cân đối tài chính, nhưng EVN đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân. Tập đoàn đã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.