Ninh Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương

Ngày 2/7, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021, của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường chính trị tỉnh, hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí lưu ý tỉnh cần quan tâm xây dựng nền tảng phát triển mới để đưa các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Ninh Bình đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, song một số chỉ tiêu còn thấp. Vì vậy, tỉnh cần rà soát đánh giá sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội để có phương hướng, giải pháp phù hợp.

Phát triển công nghiệp cần gắn với bảo vệ môi trường; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Về xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp, Ninh Bình cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới các hình thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương…