Biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ tư của nhóm Bộ tứ vừa diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia.(Ảnh minh họa).

Cam kết vững chắc về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 và an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ tư của nhóm Bộ tứ (gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ), vừa diễn ra tại thành phố Melbourne của Australia.