Nhiều địa phương kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

NDO -

Ngày 2/7, Hội đồng nhân dân các tỉnh tiếp tục tổ chức kỳ họp, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phan Văn Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Phan Văn Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 2/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thảo luận thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Đồng chí Phan Văn Thắng (sinh năm 1967, quê quán: huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, thạc sĩ Chính trị học), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt tỷ lệ 98,27 % (57/57 phiếu, vắng một đại biểu). Các đồng chí Kiều Thế Lâm, Nguyễn Thị Kim Tuyến được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 57/57 phiếu. Các đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Trần Trí Quang, Huỳnh Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã bầu 20 chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 49 hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Sáng 2/7, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành khai mạc.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh được nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021; Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh của HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh, các thành viên của UBND…

Kết quả, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 9 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ mới 2021-2026, đạt tỷ lệ 94%...

anh 1.jpg -0
 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Chủ  tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10 nhiệm kỳ mới.

Bầu hai đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long gồm: đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10 và đồng chí Lê Thị Thúy Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Tại kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ  tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa 9 tái đắc cử Chủ  tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tái đắc cử gồm: đồng chí Lê Quang Trung, đồng chí Nguyễn Văn Liệt và đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh… cùng các thành viên của UBND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Văn Nghiêm cho biết, với cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyện đem hết sức mình, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu đạt được của HĐND tỉnh qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND để HĐND tỉnh thật sự là HĐND đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Đồng chí Thái Bảo được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Ngày 2/7, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa 10; báo cáo của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa mới.

a1.jpg -0
 Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa 9 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thái Bảo (SN 1974, quê tỉnh Đồng Nai), từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 10 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng, Võ Văn Phi, Võ Tấn Đức tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 2/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam -0
 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Lê Thị Thủy, sinh ngày 7/1/1964, tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế. Học vị: Thạc sĩ Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và đồng chí Bùi Văn Hoàng, Thường ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. 

Kỳ họp đã bầu đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%; bầu các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Nguyễn Đức Vượng, Trần Xuân Dưỡng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 17 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 25 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị: Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới, tạo bước hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, mỗi đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, nhân dân; thường xuyên liên hệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; tuyên truyền để cử tri, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.