Người dân đến làm các thủ tục chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình.

Nhiều chính sách mới về tiền lương và lao động có hiệu lực từ tháng 3

Từ tháng 3/2022, nhiều Thông tư liên quan đến chính sách về lao động, tiền lương chính thức có hiệu lực, đó là: Hướng dẫn mới về chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quy định cụ thể cách tính tần suất tai nạn để giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội; Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được trợ cấp đến 2.473.000 đồng/tháng…