Bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hà Ân. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Ra mắt bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hà Ân

Bộ 5 cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hà Ân “Trên sông truyền hịch”, “Bên bờ Thiên Mạc”, “Trăng nước Chương Dương”, “Người Thăng Long”, “Khúc khải hoàn dang dở” được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành với một diện mạo hoàn toàn mới, với những trang minh họa tuyệt đẹp của hai họa sĩ Tạ Huy Long và Nguyễn Thành Phong.