Báo Nhân Dân

Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc

Lịch sử
Lãnh đạo báo Nhân Dân qua các thời kỳ
Các ấn phẩm
Trụ sở Bộ Biên tập báo Nhân Dân
Các cơ quan thường trực
Các cơ quan thường trú nước ngoài
In báo
Phát hành
Quảng cáo

Lịch sửBáo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Báo Nhân Dân kế tục truyền thống báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 21-6-1925 và các báo Tranh Đấu, Dân Chúng, Cờ Giải Phóng, Sự Thật.

Lãnh đạo báo Nhân Dân qua các thời kỳ:Các ông Trường Chinh, Tố Hữu đã từng là Chủ nhiệm báo Nhân Dân.

Các ông Tổng Biên tập báo Nhân Dân qua từng thời kỳ là:

Trần Quang Huy (1951 - 1953)

Vũ Tuân (1953 - 1954)

Hoàng Tùng (1951 và 1954 - 1982)

Hồng Hà (1982 - 1987)

Hà Đăng (1987 - 1992)

Hữu Thọ (1992-1996)

Hồng Vinh (1996-2001)

Đinh Thế Huynh (2001-2011)

Thuận Hữu (Từ 2011)

Báo Nhân Dân có quan hệ hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ với nhiều báo trên thế giới.

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng nước Việt Nam vì "Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh", báo Nhân Dân luôn có mặt trên những trận tuyến nóng bỏng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Trong gần 30 năm Đổi mới do Đảng CS Việt Nam phát động từ Đại hội VI năm 1986, báo Nhân Dân đã tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và ý chí của các tầng lớp nhân dân, tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện đường lối Đổi mới.

Các ấn phẩmHiện nay, báo Nhân Dân có 9 ấn phẩm gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng Anh, Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, Nhân Dân điện tử tiếng Pháp, Nhân Dân điện tử tiếng Nga báo Thời nay.

Báo Nhân Dân hằng ngày có số phát hành khoảng 220.000 nghìn bản/ngày.

Báo Nhân Dân cuối tuần 16 trang ra hằng tuần khoảng 110.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân cuối tuần in tại Hà Nội, Đà Nẵng chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo Nhân Dân hằng tháng ra hằng tháng, mỗi số 48 trang, số lượng phát hành khoảng 130.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân hằng tháng in ở 2 nhà in : Nhà in báo Nhân Dân tại Hà Nội và Đà Nẵng, được vận chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đi các tỉnh, thành phố trong cả nước

Báo Nhân Dân điện tử

Ngày 21-6-1998, báo Nhân Dân điện tử chính thức phát hành trên mạng Internet, trở thành nhật báo chính thức đầu tiên của Việt Nam lên mạng ở địa chỉ www.nhandan.org.vn và hiện phát hành đồng thời cả ở hai địa chỉ www.nhandan.org.vnwww.nhandan.com.vn.

Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nga hiện mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu lượt người truy cập.

Báo Thời nay ra vào thứ hai và thứ năm hằng tuần, mỗi số có 16 trang. Báo Thời nay in ở 4 nhà in: Nhà in báo Nhân Dân tại Hà Nội, Nhà in báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, Nhà in báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh và Công ty in Bình Định.

Trụ sở Bộ Biên tập báo Nhân Dân + Trụ sở chính Bộ Biên tập báo Nhân Dân đóng tại:

. Nhà số 71, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

. Điện thoại: 84-24-38254231/38254232

. Fax: 84-24-38255593

. Email: toasoan@nhandan.org.vn

+ Nhân Dân điện tử:

. Kỹ thuật : 84-24-38254231/ 84-24-39286085 - máy lẻ 223

. Biên tập tiếng Việt: 84-4-38289432 - máy lẻ 219

. Biên tập tiếng Anh: 84-4-38246561 - máy lẻ 219

. Biên tập tiếng Trung Quốc: 84-4-39382205 - máy lẻ 219, 272

. Biên tập tiếng Pháp: 84-24-38289808/ 84-24-38254231 - máy lẻ 219

. Biên tập tiếng Nga: 0989996360

. Email: nhandandientu@nhandan.org.vn/ nhandandientu@gmail.com

. Trưởng ban: ngocthanhbnd@gmail.com

+ Nhân Dân hằng tháng:

. Biên tập: 84-24-38288113/ 84-24-38254231 - máy lẻ 244, 321, 301

. Email: nhandanhangthang@gmail.com

+ Nhân Dân cuối tuần:

. Biên tập: 84-24-38257872

. Email: nhandancuoituan@gmail.com

+ Truyền hình Nhân Dân:

. Website: nhandantv.vn

. Email: internet.tv@nhandantv.vn

. Phòng quảng cáo: 02432668301

. Phòng hành chính: 02432669533

. Biên tập: 84-24-35762678

+ Thời Nay:

. Điện thoại: 02439381384

. Fax: 02439381385

. Email: thoinay.nhandan@gmail.com

+ Văn phòng Báo Nhân Dân:

ĐT: 0438255670

Vụ trưởng - Chánh Văn phòng: NGUYỄN DIỆU THÚY

Mobi: 0916835733

+ Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể:

Vụ trưởng - Chánh Văn phòng: ĐINH XUÂN BA

Mobi: 0986677133

+ Trung tâm Thông tin:

Giám đốc: THANH BÌNH

Mobi: 0936746488

+ Phòng Tư liệu - Thư viện

+ Phòng Công nghệ thông tin

+ Phòng Thông tin - Xuất bản

Các cơ quan thường trực

+ Cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh

. Nhà số 40, phố Phạm Ngọc Thạch, quận 3

. Điện thoại: 84-28-38296876 / 84-28-38231796

. Fax: 84-28-38296877

+ Cơ quan thường trực tại TP Đà Nẵng:

. Nhà số 2, phố Trần Quý Cáp,

. Điện thoại: 84-236-3822533

. Fax: 84-236-3886217

+ Cơ quan thường trực tại TP Cần Thơ:

. Nhà số 11B, Hùng Vương,

. Điện thoại: 84-292-3812652

. Fax: 84-292-3821338

Các cơ quan thường trú nước ngoài: Ngày 21-8-1997, Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng CS Việt Nam đã đồng ý cho phép báo Nhân Dân đặt cơ quan thường trú nước ngoài tại Paris (Pháp), Bắc Kinh (Trung Quốc), Bangkok (Thailand), Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào và Nga.

+ Cơ quan thường trú tại CH Pháp:

* Representative Office of NhanDan Newspaper

. Tel: 0033149370541

. Fax: 0033148332088

. Head of Representative Office:

Mr LE KHAI HOAN

. Mobi: 0033640155960

. Email: returnbnd@gmail.com

137, Boulervard Edouard Vaillant, 93300 Aubervilliers, France

+ Cơ quan thường trú tại Vương quốc Thailand:

* Representative Office of NhanDan Newspaper in Thailand

. Tel: 006626419866; Fax: 006626419867

. Email: nhandanbkk@yahoo.com.vn

. Address: 198/247, Diamond Ratchada condominium, Ratchadaphisek road, Huai Khwang district, Bangkok, Thailand 10310

Head of Representative Office: Mr PHAM MINH DUC

Mobi: 0066816323923. Email: minhducbnd@gmail.com

+ Cơ quan thường trú tại Trung Quốc:

* Representative Office of NhanDan Newspaper

. Tel: 00861065699132

. Fax: 00861065699131

. Email: nhandanbk216@yahoo.com

Head of Representative Office:

Mr TO LE MINH

. Mobi: 008613121538169

Room 9F, Building B, Wan Hao International Apartment.No.5 Ling Tong Guan,Yong An Li, Chao Yang District, Beijing, China, 100022

+ Cơ quan thường trú tại CHDCND Lào:

* Representative Office of NhanDan Newspaper

. Fax: 0085621561336

Head of Representative Office:

Mr TRAN XUAN SON

. Mobi: 008562190567

. Email: tranxuansonnhandan@gmail.com

+ Cơ quan thường trú tại Vương quốc Campuchia:

* Representative Office of NhanDan Newspaper

. Add: 249B, steet 400, Boeung Keng Kang 1 ward, Chamkarmon district, Phnom Penh

. Tel: +(855) 236-872-297

. Fax: +(855) 236 872 297

Head of Representative Office:

Mr PHAM TRUONG SON

. Mobi: +(855) 719 915 143

. Email: ptson73vn@yahoo.com

+ Cơ quan thường trú tại Nga:

. Mr BUI NAM DONG

In báoBáo Nhân Dân in tại 8 điểm in (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Định, Đác Lắc, Điện Biên), phát hành trên phạm vi toàn quốc và một số lượng nhất định được gửi ra nước ngoài.

Phát hành: Báo Nhân Dân phát hành theo cả hai kênh: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPT) và hệ thống bán lẻ. Năm 1996 đạt 57,85 triệu tờ. Năm 2007 đạt 82,74 triệu tờ.

Liên hệ Phòng Phát hành:

Trưởng phòng: 84-4-38256351

091.555.3374

Email: huongbnd@gmail.com

Quảng cáo: Từ ngày 1-7-2003, báo Nhân Dân xuất bản phụ trương Thông tin-Quảng cáo in 4 mầu kèm theo báo Nhân Dân hằng ngày. Phụ trương quảng cáo in tại 3 nhà in chính là Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và được phát hành tới các trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, khu công nghiệp trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành phố.

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo Nhân Dân chia làm nhiều loại và sẽ tiếp tục đa dạng hoá các loại h́nh dịch vụ: Quảng cáo mang tính thông báo, quản lư, hành chính; Quảng cáo hàng hóa, quảng bá thương hiệu dịch vụ...

Báo Nhân Dân cuối tuần và Nhân Dân hằng tháng trong định hướng của mình sẽ mở rộng quảng cáo, phát hành. Lịch Nhân Dân để bàn, lịch sổ tay, báo Tết đều tăng quảng cáo và doanh thu theo các năm, là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, các địa phương, là ấn phẩm quen thuộc gắn bó với bạn đọc trong rất nhiều năm qua.

Báo Nhân Dân và các ấn phẩm của mình liên tục được cải tiến, tăng lượng phát hành, luôn sẵn sàng là đối tác tin cậy, là bạn đồng hành của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

Báo Nhân Dân tiếp tục mở rộng quảng cáo, liên kết tổ chức sự kiện trên báo Nhân Dân nói chung, trên Nhân Dân điện tử ở cả hai ấn phẩm Nhân Dân điện tử tiếng Việt và Nhân Dân điện tử tiếng Anh nói riêng ở tất cả các dạng: logo, bài viết PR, banner, strip-ad...

Liên hệ quảng cáo:

Trưởng phòng: 0915015755

Fax:

Email: ngokimthanhbnd@gmail.com

Liên hệ quảng cáo và phát hành tại các cơ quan thường trực:

- TP Hồ Chí Minh

Nhà số 40, phố Phạm Ngọc Thạch, quận 3

Điện thoại: 84-8-8296876

Fax: 84-8-8296877

- TP Đà Nẵng

Nhà số 2, phố Trần Quý Cáp

Điện thoại: 84-5113-822533

Fax: 84-5113-886217

- TP Cần Thơ

Nhà số 11B, Hùng Vương,

Điện thoại: 84-710-812652

Fax: 84-710-821338

Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 1
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 2
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 3
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 4
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 5
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 6
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 7
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 8
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 9
Người bạn tin cậy đồng hành cùng bạn đọc ảnh 10