Nhân viên Truyền tải điện Đông Bắc 3 vất vả tháo gỡ những chiếc diều mắc vào đường dây

Báo động tình trạng thả diều gây ảnh hưởng tới lưới điện

Thời gian vừa qua tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân thả diều làm mắc vào hệ thống lưới điện quốc qua. Những vụ việc trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành lưới điện, tuy nhiên cơ chế xử phát đối với hành vi vi phạm này còn thiếu sức răn đe khiến cho tình trạng thả diều vi phạm hành lang an toàn lưới điện không thuyên giảm.